محل درز ساندویچ پانل‌ها را با اسپری پلی‌یورتان پر می‌کنند که این امر برای اطمینان از آب‌بندی محل اتصال پانل‌ها انجام می‌شود. پیش از پف کردن پلی‌یورتان، پانل بعدی را قرار می‌دهند
ساندویچ پانل فن گستر تاوریژ

مشاوره رایگان