ساندویچ پانل

ساندویچ پانل از دولایه عایق بیرونی و یک لایه عایق که میان این دولایه محفوظ شده است، تشکیل شده است.
ساندویچ پانل فن گستر تاوریژ

مشاوره رایگان