طراحی وفروش ونصب ساندویچ پانل
طراحی فروش و نصب ساندویچ پانل در زنجان
ژوئن 17, 2016
تصویر طراحی فروش و نصب ساندویچ پانل در زنجان 12
ساندویچ پانل نسوز پلی ایزوسیانورات
ژوئن 24, 2016
تصویر طراحی فروش و نصب ساندویچ پانل در زنجان 13

ایمنی بایستی در ذات هر محل کاری باشد، به خصوص زمانی که یکی از بزرگترین خطرات مربوط
به کار در ارتفاع است. تحقیقات نشان داده اند که سقوط از ارتفاع ۴۷  درصد از مرگ و میر
و ۳۰٪ از صدمات در طول ساخت وساز را در ۰۲/۲۰۱۱ به خود اختصاص داده است. این عامل همچنان شایع ترین علت
حوادث در صنعت است.
هنگام کار در ارتفاع، همیشه بایستی یک محیط امن فراهم شود.
کارفرمایان، طراحان، سازندگان، کارکنان و تمام افراد فعال در محیط کار مسئول ارائه تجهیزات ایمنی لازم و حفاظت هستند.
ایمنی سایت –  به یاد داشته باشید بی اعتنایی به قانون کسی را معاف نمی کند.

قانون گذاری

تعدادی مقررات مربوط به ارائه محیط های کاری ایمن وجود دارد. با این حال، تا آنجا که به کار در ارتفاع مربوط می شود، موارد زیر بیشترین ارتباط را دارند:

قبل از بر عهده گرفتن هر گونه کار در ارتفاع، باید یک ارزیابی ریسک در خط با مقررات بهداشت و ایمنی خاص کشور برای هر روند که در طول یک عملیات معین انجام شده،  تکمیل شود.
مقررات (بهداشت، ایمنی و رفاه) محل کار احتمالا بیشترین ارتباط را با تضمین سلامت و ایمنی کارگران دارد.
مقررات طراحی سازه  و مدیریت (CDM) در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت هستند و قابل اعمال به پروژه های ساختمانی و تمامی آنچه که در ارتباط با آنها هستند، از جمله مشتریان، طراحان، پیمانکاران و عاملان.

با توجه  به الزامات CMD، طراحان باید:

در طول توسعه طرح ها مخاطراتی که ممکن است از مرحله ساخت و ساز و نگهداری ناشی شود، در نظر بگیرید.
طراحی برای جلوگیری از احتمال خطر برای سلامت و ایمنی تا آنجا که به طور  منطقی عملی است انجام شود.
مقررات بهداشت و ایمنی خاص کشور لازم می داند که:
تا آنجا که به طور منطقی عملی است، لازم است دسترسی امن مناسب و کافی و خروج از هر محل کار به هر مکان دیگر برای استفاده هر فرد در حالی که در محل کار باشد، ارائه شود.
باید مراحل مناسب و کافی برای جلوگیری از سقوط هر فرد، تا آنجا که به طور منطقی عملی باشد، انجام شود.

    این باید شامل ارائه دسترسی امن و خروج برای:

هر گاردریل، پا، نرده و یا دیگر ابزارهای حفاظتی مشابه؛ یا هر سکوی کار

علاوه بر این، تجهیزات مناسب تعلیق شخصی و یا جلوگیری از سقوط می تواند/ باید ارائه شود (شبکه های ایمنی). مقررات همچنین شامل الزامات نردبان که آنها باید به عنوان ابزاری برای دسترسی و یا خروج و یا به عنوان محل کار مورد استفاده قرار نگیرند، مگر آن که انجام این کار با توجه به طبیعت و یا مدت زمان کار در حال انجام معقول باشد.

نقش مشتری

کسانی که صاحب، ساکن و یا مسئول یک ساختمان هستند نقش مهمی را به وقت ساماندهی کار ساخت وساز که باید انجام شود بازی می کنند. این شامل توجه به طراحی و مشخصات یک ساختمان جدید، انتصاب یک پیمانکار برای تعمیرات یا آموزش یک کارمند برای انجام یک تعمیر اضطراری.
ساخت و یا برنامه های نوسازی غیر واقعی می تواند منجر به فشار ناروا بر روی کادر اجرایی شود. این می تواند کار را بر پیمانکاران برای برنامه یزی به جهت فعالیت ایمن و بی خطر، تامین اظهارات روش ایمن با کیفیت و بررسی و بهبود سیستم ها، سخت تر کند. مشتریان نقش مهمی را در اینجا ایفا می کنند. آنها باید از قرار دادن درخواست های برنامه ریزی غیر منطقی بر روی این پروژه جلوگیری کنند.

عادت معمول یک مشتری:

—  تعیین یک سرپرست برنامه ریزی شایسته و پیمانکار اصلی و بررسی این که آیا دیگر طراحان و یا پیمانکاران که توسط آنها تعیین شده اند، صلاحیت دارند. مشتریان باید خود را قانع سازند – تا آنجا که به حق می توانند – کسانی که توسط آنها منصوب به انجام کار بر روی این پروژه هستند صالح به انجام این کار بوده و منابع ضروری را دارا هستند. این می تواند، برای مثال، شامل مواردی در زمینه های زیر باشد:
–  عضویت در گروه صنفی مرتبط و یا سازمان های حرفه ای.
–  تجربه قبلی در کار مشابه
–  ترتیباتی برای مدیریت استانداردهای بهداشت و ایمنی
–  مراجعه مشتریان قبلی
–  زمان لازم برای انجام کار با خیال راحت
—   –  ارائه اطلاعات مربوطه مورد نیاز جهت دریافت اجازه کار با خیال راحت. این می تواند شامل اطلاعات در اینکه:
–  سقف ها و دیوارهای موجود از چه ساخته شده، به خصوص اگر حاوی مواد شکننده اند
–  سن سازه موجود
–  تغییرات قبلی اعمال شده
–  ترتیبات موجود برای دسترسی
–  محدودیت در دسترس بودن فضا برای crainage و یا لوازم نگهدارنده
–  مجوز مربوطه به کار ترتیبات راه اندازی شده توسط مشتری
–  اقدامات احتیاطی پیشگیری از آتش سوزی
–  مناطقی که دسترسی پیمانکار ممنوع خواهد شد
—   همه طرح ها، مشخصات و مواد باید با مقررات ساخت و ساز مربوطه مطابقت داشته باشند.
مشتریان می توانند بطور قابل توجهی از رویکرد ساخت یافته برای سلامت و ایمنی بهره مند شوند. برنامه ریزی و سیستم هماهنگی بهتر بین طراحان، پیمانکاران و پیمانکاران فرعی متخصص می تواند منجر شود به:
کاهش تاخیر
یک ساختمان با امکان نگهداری آسان تر و ارزان تر

کار در ارتفاع گران تر از کار مشابه انجام شده در سطح زمین است. این هزینه اضافی می تواند به طور چشمگیری افزایش یابد اگر  به درستی سازماندهی نشده و کنترل نشود.

نقش طراح

طراحان می توانند با استفاده از مهارت های حرفه ای و قضاوت خود، خطرات احتمالی را از بین برده و یا به آسانی مدیریت کنند.  این کمک می کند تا پیمانکاران محل امن تری برای تقبل کار تدارک ببینند. طراحان باید کار ساخت و ساز اولیه را در کنار تعمیر و نگهداری و الزامات پاکیزگی در آینده در نظر بگیرند.
طراحان وظیفه دارند تا از اینکه در طرح هایشان توجه کافی به بهداشت و ایمنی شده اطمینان حاصل کنند. از خطرات قابل پیش بینی باید اجتناب شود. اگر اجتناب از آنها به طور منطقی عملی نیست، بایستی منشا آنها را یافت و از بین برد. بهتر است ایده های طراحی که حفاظت عمومی را مهیا می کنند تا حفاظت شخصی، در اولویت قرار گیرند.

برای مثال:

رفع مواد شکننده
به حداقل رساندن نیاز کار در ارتفاع در طول ساخت و ساز.
به حداقل رساندن بازرسی و تعمیر و نگهداری مورد نیاز برای تکمیل سقف و دیوار.
شناسایی و طراحی دسترسی امن و کار برای تعمیر و نگهداری و تمیز کردن.
بررسی دقیق موقعیت واحد صنعتی که نیاز به تعمیر و نگهداری خواهد داشت. آیا جایگزینی برای قرار دادن آن بر روی سقف وجود دارد؟ اگر نه، موقعیت مطلوب بر روی پشت بام که در آن دسترسی امن به راحتی می تواند ارائه شود وجود دارد؟
بررسی دقیق محل جا گذاری روشنایی سقفی
ارائه مشخصات روشن و بدون ابهام برای عناصر حساس ایمنی در طراحی.
ارائه اطلاعات مربوط به ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری برای گنجاندن در اسناد مناقصه و در پرونده بهداشت و ایمنی.

طراحی سقف و دیوار باید به عنوان یک بسته طراحی کلی بررسی شود. بایستی تعامل بین تمام اجزا (در هر دو حالت نهایی و نیمه ساخته) و تاثیر آنها را بر روی سیستم های مورد نیاز برای بناکردن سازه درنظر گرفته شود.

طراحی سقف

دسترسی به سقف اغلب ساده است و می توان به راحتی بر روی آنها تردد کرد. حوادث نه تنها گریبان گیر کارگران سقف بلکه به مهندسان، نقشه برداران، کودکان، مراقبان، و غیره می شوند. اولویت اول برای طراحی به جهت حذف احتمال خطر در منشأ، برای مثال با اختصاص دادن محافظ های لبه توکار به تعداد کافی. طراحان باید گزینه های جایگزین در دسترس برای جلوگیری موثر از سقوط را همچون هزینه، زیبا سازی و قابلیت ساخت در نظر داشته باشند.

حفاظت لبه

گزینه های حفاظت لبه با توجه به میزان اثربخشی عبارتند از:

جان پناه.
نرده محافظ در لبه پشت بام.
پیاده روی محافظت شده دائمی برای دسترسی به کارخانه بر روی سقف.
حفره ایجاد شده برای حمایت از لبه موقت
نرده محافظ حمایتی
طراحی، نصب و تست سیستم های خط در حال اجرا با استانداردهای مربوطه.

طراحان باید از الزامات مقررات بهداشتی و ایمنی مربوطه آگاه باشد.

مواد شکننده

مهم ترین مسئله برای طراحان این است که چگونه مواد شکننده را طراحی کرده  و  یا مواد شکننده محافظت نشده در ارتفاع را از بین ببرند.

تامین کننده مصالح ساختمانی باید قادر به ارائه موارد زیر باشد:

مقاومت مواد اولیه.
اثرات تابش اشعه ماوراء بنفش در خواص مواد.
تثبیت مشخصات، از جمله نوع، تعداد و موقعیت.

رووشنایی سقف

برای روشنایی سقف طراحان باید با دقت پتانسیل از بین بردن و یا کاهش این خطر را در نظر بگیرند.
تصمیم گیری در مورد  در بر داشتن روشنایی، باید خطرات مرتبط با شکاف موقت در طول ساخت و ساز، و خطرات زمانی که دسترسی به پشت بام در طول عملیات حفظ و نگهداری و یا تمیز کردن مورد نیاز است، در نظر گرفته شود.

طراحان باید جاهایی که در آن روشنایی سقف مورد نیاز است، موارد زیر را در نظر بگیرند:

مشخص کردن روشنایی هایی که غیر شکننده هستند
جاسازی مناسب روشنایی طراحی شده جهت نورافکنی در بالای صفحه پشت بام و آن قسمت که نمی تواند بر روی آن راه رفت (اینها می توانند خطر را کاهش دهند اما آنها هنوز هم باید قادر به تحمل یک فرد در حال سقوط بر روی آنها باشند.)
مشخص کردن روشنایی ها به نوعی که عمر طرح مطابق با عمر سقف باشد، با در نظر گرفتن خرابی و تباهی احتمالی با توجه به قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش، آلودگی محیط زیست و محیط داخلی و خارجی ساختمان.

ساندوبچ پانل های پلی کربنات ۳ و ۴ سانتی غیر شکننده بوده و قابلیت تحمل ۱۵۰ کیلو گرم بار در متر مربع را دارند و خطر ایمنی و بهداشت را افزایش می دهند.

سیستم های سقف سازی

امن ترین گزینه مشخص کردن یک سیستم سقف است که در طول ساخت و ساز و در طول دوام  و عمر طراحی آن غیر شکننده است.
سیستم سقف ساندویچ پانل غیر شکننده بوده و از قابلیت نصب سریع و آسان برخوردار بوده و متحمل بار مستقل از سیستم تثبیت شده است.
کار کردن با ساندویچ پانل های سقفی بسیار طولانی می تواند برای کارگران سقف و دیگران خطرناک باشد، حتی در باد ملایم. تحت شرایط بادی خاص، ورق کاری بایستی متوقف شود.

تعمیر و نگهداری سقف

طراحان می تواند در کاهش میزان کار در ارتفاع که در سراسر عمر سازه انجام می شود، کمک کنند. به عنوان مثال، آنها می توانند:

عمر نگهداری از اجزای سقف را افزایش دهند
امکانات و تجهیزات را هرجا که امکانش هست در سطح پایین قرار دهند.
مشخصات آبرو را به جهت کاهش انسداد ها طراحی کنند.

همکاری با دیگران

ارتباط خوب بین طراحان می تواند به استانداردهای بهتر در تمام مراحل کار دست یابد. یک مثال کاربردی اثر طراحی آبرو بر روی سیستم ها است زمانی که سقف قرار گرفته است.
کارگران سقف و دیگران معمولا از ناودان برای دسترسی به سطح پیش امدگی لبه بام در امتداد سقف استفاده می کنند. استحکام ساختاری آبرو، عرض و عمق و کیفیت کار کذاری  تا حد زیادی ایمنی آن را به عنوان ابزاری برای دسترسی تحت تاثیر قرار دهد.  هرکجا که در آن زه کشی به اندازه کافی قوی نیست و یا پس از تثبیت روکش فلزی سقف نصب شده است، وسایل دسترسی نیاز خواهد بود تا بررسی شود. از اغلب مشکلات می توان دوری کرد اگر طراحان با یکدیگر مشورت کنند.

پیمانکاران اصلی

پیمانکاران اصلی مهره های کلیدی در تنظیم استانداردهای ایمنی در محل به طور عملی و تضمین این که در حقیقت از آنها تبعیت می شود.

آنها باید:

اطمینان حاصل کنند که برنامه کار کلی وقت کافی برای انجام ایمن کار توسط پیمانکار فرعی اختصاص می دهد، با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی احتمالی
زمانی را برای تشریح روش در نظر بگیرند و به پیامدهای تغییرات طراحی رسیدگی کنند.
یک برنامه کاری که نشان دهنده نیاز به کنترل دسترسی به مناطق زیر کار سقف که در آن خطر ریزش و سقوط مواد وجود دارد، تعبیه کنند.
در مرحله مناقصه، منابع اختصاص داده شده برای کنترل و مدیریت خطرات مانند سقوط از ارتفاع را به وضوح مشخص کنند.
اطمینان حاصل شود که اطلاعات مربوطه  به پیمانکار منتقل می شود.

پیمانکاران اصلی بایستی از پیاده شدن یک طرح ایمنی و سلامت مناسب در مرحله ساخت و ساز در محل قبل از شروع اطمینان حاصل کنند. برنامه ها با توجه به آنچه که باید در عمل انجام شود و اقدامات احتیاطی که باید صورت پذیرد به روشنی تنظیم شوند.

توضیحات روش ایمنی مفید می تواند اساس طرح بهداشت و ایمنی در مرحله ساخت و ساز را تشکیل دهد. آنها معمولا توسط پیمانکاران انفرادی به جای پیمانکار اصلی تنظیم می شوند. پیمانکاران اصلی بایستی اظهارات روش پیمانکار را به دقت مورد بررسی قرار دهند.
آنها باید از این که این تدابیر مناسب و کافی برای کار در دست هستند رضایت داشته باشند. این که صرفا شرح روش مشخص شده باشد برای پیمانکاران اصلی قابل قبول نیست. آنها نیاز به ایجاد یک سیستم موثر را برای بررسی آنها دارند .
پیمانکاران اصلی نیاز به نظارت بر انطباق با طرح بهداشت و ایمنی مرحله ساخت و ساز و اقدام مثبت برای یافتن راه حل در صورتی که خطر احتمالی به طور موثر کنترل نمی شود دارند.

پیمانکاران

پیمانکاران نیاز دارند که:

اظهارات روش ایمنی که مربوط به کار در حال انجام را آماده سازند.
اطمینان حاصل کنند که خود آنها و کارکنانشان صلاحیت انجام بی خطر کار در دست را دارند.
با پیمانکار اصلی در اجرای طرح سلامت و ایمنی مرحله ساخت و ساز همکاری کنند.

 

جهت مطالعه مقالات بیشتر در مورد ساندویچ پانل عایق دار اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان